Inna ja Olev Mathieseni fond

Üldinfo

Asutatud 2003. aastal Inna Mathieseni (1929−2008) ja Olev Mathieseni (1928−2013) poolt eesmärgiga toetada Eesti lähiajaloo uurimist.
Inna ja Olev Mathieseni fondi stipendiumi eesmärgiks on stimuleerida Eesti XX sajandi ajaloo uurimist, erilise rõhuasetusega nõukogude okupatsiooniajastule ja sellega seoses tekkinud vastupanuliikumisele nii Eestis kui ka väljaspool Eestit.
Teised prioriteetsed teemad on Eesti riigi reaalne ülesehitamine 1920-tel aastatel ning Eesti iseseisvuse kadumisele viinud sündmused.
INNA JA OLEV MATHIESENI FONDI STIPENDIAADID

Pildil Olev ja Inna Mathiesen


Taotlejale

Inna ja Olev Mathieseni fondi stipendium eraldatakse kord kahe aasta jooksul ühele või mitmele ajaloolasele kas konkreetse teema uurimiseks või selle raames mingi spetsiifilise probleemi lahendamiseks.
Õigus stipendiume taotleda on kõigil ajaloolastel hoolimata nende teaduslikust kvalifikatsioonist. Seevastu kehtib stipendiumi saamise eeldusena tingimus, et toetust leidev töö peab vastama teaduslikele nõuetele, s.t. et töö tulemus on eeldatavalt sellise kvaliteediga, mis võimaldab tema avaldamist refereeritavas spetsiaalajakirjas või monograafiana näiteks teadusliku kraadi saavutamise eesmärgil.
Jagamisele tuleb 4 000 eurot.
Taotlusi saab esitada  E-ANKEEDI kaudu.


Taotlused koos taotlusankeetide ja nende lisadega esitatakse läbivaatamiseks fondi eksperdile Mart Laarile