Georg Lurichi fond

Üldinfo

Asutatud 2008. aastal Väike-Maarja Valla poolt eesmärgiga toetada Georg Lurichi (1876 – 1920) tõekspidamiste väärtustamist ja tema mälestuse jäädvustamist.
GEORG LURICHI FONDI STIPENDIAADID

Taotlejale

Georg Lurichi fond toetab Georg Lurichi (1876 – 1920) tõekspidamiste väärtustamist ja tema mälestuse jäädvustamist.
Stipendiumid on mõeldud lastele ja noortele sporditegevuseks ja treeninguteks. Eelistatud on raskejõustikualad.
Jagamisele tuleb 0 eurot.


Taotlused esitatakse läbivaatamiseks fondi halduskogule.
Halduskogu on 6-liikmeline: Sven Kesler, Hans Kruusamägi, Olev Liblikmann, Avo Part, Raul Rebane, Ilve Tobreluts.