Ene Graubergi fond

Üldinfo

Asutatud 2014. aastal Ene Graubergi poolt eesmärgiga toetada noorte kunsti- ja filosoofiaõpinguid välismaal.
ENE GRAUBERGI FONDI STIPENDIAADID

Pilt Ene Graubergi fondi asutamisest 24.03.2014, Kadriorus


Taotlejale

Ene Graubergi fond toetab noorte kunsti- ja filosoofiaõpinguid välismaal.
Jagamisele tuleb 3000 eurot. 
Taotlusi saab esitada läbi E-Ankeedi.


Taotlused koos taotlusankeetide ja nende lisadega esitatakse läbivaatamiseks fondi halduskogule.
Halduskogu on 6-liikmeline: Jaan Elken, Ene Grauberg, Indrek Grauberg, Eve Kislov, Renee Meriste ja Maarja Vaino.