Endel Nelise fond

Üldinfo

Algatatud 2024. aastal Peeter Nelise, Viktor Hüti ja Andres Lipstoki poolt Endel Nelise mälestuse jäädvustamiseks. Endel Nelise fondi eesmärgiks on  toetada noorte vehklejate arengut ja enesetäiendamist.

Taotlejale

Endel Nelise fondi stipendiumide saajad kinnitab sihtasutuse nõukogu fondi asutaja poolt tehtud ettepanekute alusel.