EllexRaidla fond

Üldinfo

Asutatud 2007. aastal osaühingu Advokaadibüroo Raidla & Partnerid (praegune nimi EllexRaidla Advokaadibüroo) poolt eesmärgiga toetada Tartu Ülikooli õiguse eriala üliõpilaste õppe- ja teadustegevust. 
ELLEXRAIDLA FONDI STIPENDIUMID JA TOETUSED


Taotlejale

EllexRaidla fond toetab Tartu Ülikooli õigusteaduse eriala üliõpilaste õppe- ja teadustegevust.
Jagamisele tuleb 2450 eurot.

2020. aastal jaguneb EllexRaidla fondi stipendiumideks eraldatud 2450 eurot järgmiselt:
  1.  Üks 1500 euro suurune stipendium antakse rahvusvahelisel harjutuskohtu võistlusel osalevale Tartu Ülikooli võistkonnale. Nimetatud stipendium eraldatakse EllexRaidla fondi halduskogu hinnangul potentsiaalikaimale võistkonnale pärast Tartu Ülikooli poolt 2020/2021 rahvusvaheliste harjutuskohtu võistkondade komplekteerimist;
  2. Üks 450 euro suurune stipendium antakse Rahvusvahelise Kriminaalkohtu harjutuskohtu võistlusel osalevale Tartu Ülikooli võistkonnale. Nimetatud stipendium eraldatakse EllexRaidla fondi halduskogu hinnangul potentsiaalikaimale võistkonnale pärast Tartu Ülikooli poolt 2020/2021 rahvusvaheliste harjutuskohtu võistkondade komplekteerimist;
  3. Ühe 500 euro suuruse stipendiumiga toetab Ellex Raidla fond XXIII Eesti Harjutuskohtu võistluse läbiviimist. Nimetatud stipendium kantakse Eesti Harjutuskohtu Seltsile, kes otsustab stipendiumi kasutamise viisi võistluse korraldamisel. 

Tartu Ülikooli komplekteeritud 2020/2021 rahvusvaheliste harjutuskohtuvõistluste võistkondade liikmete nimed ja elulookirjeldused edastab Ellex Raidla Advokaadibüroo OÜ-le Tartu Ülikooli õigusteaduskond. Seega ei ole stipendiumitega seoses vajalik esitada Ellex Raidla Advokaadibüroo OÜ-le ega Sihtasutusele Eesti Rahvuskultuuri Fond eraldi taotlust.

EllexRaidla fondi halduskogu on 6-liikmeline: Ellex Raidla partner Gerli Kilusk (esinaine); Tartu Ülikooli tsiviilõiguse professor, dr. iur. Irene Kull; Ellex Raidla partner ja Tartu Ülikooli tsiviilõiguse dotsent, dr. iur. Martin Käerdi; allfondi stipendiaat ja Ellex Raidla vandeadvokaat Gerda Liik; Tartu Ülikooli riigiõiguse lektor, dr. iur. Paloma Krõõt Tupay ning allfondi stipendiaat ja Ellex Raidla advokaat Kaisa Laidvee.

Lisainformatsioon on kättesaadav Ellex Raidla Advokaadibüroo OÜ veebilehelt www.ellex.ee.