Eesti Teaduste Akadeemia fond

Üldinfo

Asutatud 2006. aastal Eesti Teaduste Akadeemia poolt eesmärgiga toetada doktorikraadiga Eesti teadlaste uurimistööd.
EESTI TEADUSTE AKADEEMIA FONDI STIPENDIAADID

Pilt fondi asutamisest 1. mail 2006,  pildil Richard Villems ja Eri Klas


Taotlejale

Eesti Teaduste Akadeemia fond toetab doktorikraadiga Eesti teadlaste uurimistööd. Molekulaarse mikrobioloogia ja viroloogia valdkonnas toetatakse ka magistrantide ja doktorantide uurimistööd. Molekulaarse mikrobioloogia ja viroloogia erialal töötavale doktorandile antav stipendium on Tiit Talpsepa nimeline. 

Konkursi stipendiaatide leidmiseks korraldab Eesti Teaduste Akadeemia fondi halduskogu.
Eesti Teaduste Akadeemia fondi halduskogu on 4-liikmeline: Leo Mõtus, Jaan Ross, Peeter Saari, Mart Ustav.