Eesti biograafika fond

Üldinfo

Algatatud 2008. aastal Tartu Nägemisvaegurite Arenduskeskuse poolt eesmärgiga ergutada ja tunnustada Eesti biograafikat.
EESTI BIOGRAAFIKA FONDI STIPENDIAADID

Taotlejale

Eesti biograafika fondi 2020. aasta stipendiumide määramisel võetakse aluseks 2017-2019 ilmunud Eesti eluloolised teatmeteosed.
Stipendiumid antakse nende koostajatele loominguliseks tegevuseks.
Käesoleval aastal Eesti biograafika fondist eraldatakse 1000 eurot.


Konkursi stipendiaatide leidmiseks korraldab fondi halduskogu.
Halduskogu on 4-liikmeline: Rutt Hinrikus, Aldo Kals, Peeter Olesk ja Tiina Põldaru.