Camilla ja Leo Kuus`e fond

Üldinfo

Asutatud 2007. aastal Eesti Rahva Muuseumi poolt Camilla Kuus’e avanenud testamendi alusel saadud vahenditest. Camilla ja Leo Kuus’e fondi eesmärgiks on toetada Eesti Rahva Muuseumi tegevust ning kultuuriteaduste erialade üliõpilaste ja teadlaste uurimistööd eesti kultuuri ja rahvakultuuri valdkonnas.
CAMILLA JA LEO KUUS'E FONDI STIPENDIAADID

Taotlejale

Camilla ja Leo Kuus’e fond toetab kultuuriteaduste erialade üliõpilaste ja teadlaste uurimistööd eesti kultuuri ja rahvakultuuri valdkonnas.
Camilla ja Leo Kuus'e fondist välja antav stipendium on Ilmari Mannineni nimeline.  Etnograaf ja Tartu Ülikooli professor dr Ilmari Manninen oli Eesti Rahva Muuseumi esimene koosseisuline direktor aastatel 1922–1928. 
Jagamisele tuleb 500 eurot. 
Taotlusi saab esitada E-Ankeedi kaudu.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid:
  • CV
  • Taotluse põhjendus/motivatsioonikiri
  • Soovituskirjad
Õpingute puhul vajalikud dokumendid leiad siit.

Taotlused koos taotlusankeetide ja nende lisadega esitatakse läbivaatamiseks fondi halduskogule.
Halduskogu on 5- liikmeline: Alar Karis, Eve Keedus, Riina Reinvelt, Pille Runnel, Kaari Siemer.