Arnold Humala fond

Üldinfo

Algatatud 2005. aastal Arnold Humala (1908−1987) järeltulijate poolt eesmärgiga toetada noorte matemaatikute teadustegevust.
ARNOLD HUMALA FONDI STIPENDIAADID

Taotlejale

Arnold Humala fond  toetab noorte matemaatikute teadustegevust.
Jagamisele tuleb 1000 eurot.
Konkursi stipendiaatide leidmiseks korraldab Eesti Matemaatika Selts.