Ajaloolise Läänemaa arheoloogia fond

Üldinfo

Algatatud 2022. aastal Mihkel Tammeti poolt eesmärgiga toetada arheolooge arheoloogiliste probleemuuringute läbiviimisel ja kogukonnaarheoloogia edendamisel ajaloolisel Läänemaal. Annetuste tegemisel kirjutage selgitusse: Läänemaa arheoloogia fond.
Stipendiumide ja toetuste konkursi korraldab ja otsused raha eraldamise kohta teeb fondi 5-liikmeline halduskogu.
Halduskogusse kuuluvad:
  • Mati Mandel
  • Anton Pärn
  • Hardi Rehkalt
  • Kaire Reiljan
  • Urmas Vahur

AJALOOLISE LÄÄNEMAA FONDI STIPENDIAADID

Taotlejale

Stipendiumide ja toetuste konkursi korraldab ja otsused raha eraldamise kohta teeb fondi 5-liikmeline halduskogu. Otsused tehakse kevadel.
Halduskogusse kuuluvad:
  • Mati Mandel
  • Anton Pärn
  • Hardi Rehkalt
  • Kaire Reiljan
  • Urmas Vahur