Aimée ja Vladimir Beekmani fond

Üldinfo

Asutatud 2010. aastal Aimée Beekmani poolt eesmärgiga toetada stipendiumidega kirjanikke ja Tallinna Tehnikaülikooli tehnikaalade inseneriõppe magistrante. Paarisaastatel antakse Eesti Kirjanike Liidu või halduskogu ettepanekul stipendium ühele üle 55 aasta vanusele kirjanikule kahel eelmisel aastal ilmunud loomingu eest. Paaritutel aastatel antakse stipendium ühele Tallinna Tehnikaülikooli tehnikaalade inseneriõppe magistrandile.


AIMÉE JA VLADIMIR BEEKMANI FONDI STIPENDIAADIDTaotlejale

Asutatud 2010. aastal Aimée Beekmani poolt eesmärgiga toetada stipendiumidega kirjanikke ja Tallinna Tehnikaülikooli tehnikaalade inseneriõppe magistrante. Käesoleval aastal toetatakse Tallinna Tehnikaülikooli tehnikaalade inseneriõppe magistrante.
Jagamisele tuleb 1500 eurot. Taotlusi saab esitada e-Ankeedi kaudu. 


Taotlused koos taotlusankeetide ja nende lisadega esitatakse läbivaatamiseks fondi halduskogule.
Halduskogu on 2-liikmeline: Aimée Beekman ja Jaak Urmet