Taotluste vastuvõtt 2020. aasta stipendiumideks ja kultuuriprojektide toetusteks on lõppenud.

Taotluste vastuvõtt 2020. aasta stipendiumideks ja kultuuriprojektide toetusteks on lõppenud.
Kokku laekus sel aastal üksikisikutelt ja asutustelt 558 taotlust summas 589 432 eurot.
Kolm fondi, kuhu esitati kõige rohkem taotlusi:
  •  Tiina Tammani fond, mis toetab omapärast ja iseseisvat mõtlemist õppivate või loovtööga    tegelevate noorte seas. Kandideerimiseks oli vaja esitada kirjutis teemal „Mul on üks mõte“.  Oma    arvamusloo saatsid 105 isikut. Nende seas oli kooliõpilasi, tudengeid jt.
  • Lastekaitse Liidu fondi stipendiumidele kandideerib 73 koolinoort. Lastekaitse Liidu fondi stipendiumid on mõeldud andekatele õpilastele osalemiseks aineolümpiaadidel, konkurssidel või spordivõistlustel. 

Taotlused valdkondade lõikes.

Sihtasutuse nõukogu koosolek, kus kinnitatakse kõik käesoleva aasta stipendiumid ja toetused toimub 16. novembril. Nimekirja avalikustame hiljemalt 20. novembriks.