STIPENDIUM ESTONICUM ERI KLAS laureaat 2022 on eesti kirjanik ja kirjandusteadlane, Eesti Teaduste Akadeemia liige Jaan Undusk

STIPENDIUM ESTONICUM ERI KLAS on mõeldud Eesti kultuuri- või ühiskonnategelasele tema panuse eest eesti kultuuri heaks ning innustuseks jätkuvale pühendumisele oma riigi hüvanguks.
Stipendium kuulutatakse välja igal aastal 7. juunil Eri Klasi sünniaastapäeval.
Stipendium asutati 2021. aastal eesti ettevõtjate toel Eesti Rahvuskultuuri Fondi 30. juubeliks.
Stipendiumiga sooviti jäädvustada fondi kauaaegse nõukogu esimehe maestro Eri Klasi nime eesti kultuuriloos.
Esimene Eri Klasi stipendium anti välja 2021. aastal dirigent Tõnu Kaljustele.

2022. a. antakse välja stipendium suurusega 10 000 eurot humanitaar- ja sotsiaalteaduste valdkonnas. Sihtasutuse nõukogu otsustas üksmeelselt eesti ettevõtjate toetusgrupi heakskiidul, et teise Eri Klasi stipendiumi laureaat on eesti kirjanik ja kirjandusteadlane Jaan Undusk.

Jaan Undusk (sünd. 1958) lõpetas 1977. a. Tallinna 21. Keskkooli ning 1982. a.  Tartu Ülikooli eesti keele ja kirjanduse erialal.  1986. a. kaitses Jaan Undusk doktorikraadi Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituudi juures.
2007. aastal valiti Jaan Undusk akadeemikuks.

Eesti kultuuripildis on Jaan Undusk tuntud kui intellektuaal, tunnustatud humanitaarteadlane ja kirjanik, kes kogu oma teadus- ja loomingulise tegevusega aitab hoida ja edendada mõtlemise paljusust, sest oma loomingus on ta suuteline loomingulisi vaimuprotsesse vaatlema piltlikult öeldes „mõlemalt poolt peeglit“. Ta on hea (näite)kirjanik ja esseist. Temalt on ilmunud filosoofilisi traktaate ning Eesti kirjandus- ja kultuuriloo käsitlusi nii monograafiate kui ka artiklite näol.

Jaan Undusk on Academia Scientiarum et Artium Europaea, Austria Germanistika Seltsi, Rahvusvahelise Thomas Bernhardi Seltsi, Balti Ajalookomisjoni liige (Güttingen), Eesti Võrdleva Kirjandusteaduse Assotsiatsiooni, Eesti Goethe Seltsi, Jaan Krossi kirjandusauhinna žürii ning Rahvusmõtte auhinna komisjoni liige. Ta on mitme ajakirja (Keel ja Kirjandus, Methis) toimetuskolleegiumi liige ja Fr. Tuglase "Kogutud teoste" kolleegiumi esimees.

Pildigalerii Mustpeade Maja üritusest.
Fotode autor: Gunnar Laak