Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond otsib TEGEVJUHTI

Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond otsib endaga liituma tegevjuhti.
Tegevjuhi peamiseks väljakutseks lähiaastal on Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond 30. tegevusaasta tähistamine, sihtasutuse sihipärane tutvustamine ja populariseerimine, sihtasutuse tegevuse ja maine edendamine ning hoidmine oluliste sihtrühmade ja meedia huviorbiidis.
Töö kirjeldus:
 • sihtasutuse strateegiline juhtimine, majandustegevuse lühi- ja pikaajaline planeerimine ning kavandatu elluviimine 
 • sihtasutuse meediasuhtluse, mainekujunduse ja turundustegevuse alaste strateegiate väljatöötamine ja elluviimine
 • sihtasutuse sponsorlus - ja koostöösuhete arendamine
 • sihtasutuse rahastamisvõimaluste laiendamine 

Nõudmised kandidaadile: 

 • kursisolek kultuuri- ja hariduseluga, huvi valdkonna arengu vastu
 • magistrikraad või sellega võrdsustatud kvalifikatsioon kultuuri- või turunduse erialal või mõne muu eriala omandamisel saadud piisavad teadmised
 • väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus
 • kogemus sotsiaalmeedia ja veebisuhtluse koordineerimisel ja kavandamisel ning tööks vajalik kontaktide võrgustik
 • inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel, soovitavalt vene keele oskus 
 • riikliku seadusandluse tundmine

Kandideerimiseks palume esitada:
 • motiveeritud avaldus
 • elulookirjeldus
 • haridust tõendava dokumendi koopia
 • essee (pikkusega kuni 2 lk) teemal:
  „Sihtasutuse rolli ja osatähtsuse suurendamine ning selleks rahaliste vahendite leidmine“ 

Sihtasutus pakub:

 • loomingulist, vaheldusrikast ja arendavat tööd 
 • kohtumisi huvitavate inimestega ja toetavat meeskonda
 • stabiilset Eesti keskmisest kõrgemat palka

Dokumendid esitada hiljemalt 31. juuliks 2020.a. e-posti teel aadressil: post@erkf.ee
Tööle asumise aeg 1. september.
Töökoht Tallinn.