Pühapäeval, 8. detsembril toimus Tallinnas Mustpeade Majas Eesti Rahvuskultuuri Fondi sponsorite ja stipendiaatide austamiskontsert


Sihtasutuse nõukogu eristipendiumid loome- ja teadustööks pälvisid kirjandusteadlane Mall Jõgi-Kaevats, muusikateadlane ja pedagoog Leida-Tiia Järg ja kunstnik Tiit Pääsuke, tunnustamaks nende panust Eesti kultuurilukku.
Mall Jõgi-Kaevats on eesti kirjandusteadlane, kelle tegevus on suunatud Eesti kirjanduselu edendamisele. Töötanud pikki aastaid erinevates kultuuri- ja teadusväljaannete toimetustes on ta asjatundlikult ja hästi suunanud seda, kuidas trükimeedia kajastab Eesti kultuuri. Tema töödes peegelduvad muljetavaldavad teadmised eesti kultuuriloost.
Leida-Tiia Järg on eesti muusikateadlane ja pedagoog, kes on aastate jooksul juhtinud tähelepanu kultuuri suurkujudele ning hoidnud au sees üldist kultuurimälu, jäädes seejuures ise alati tagaplaanile.
Tiit Pääsuke on eesti maalikunstnik ja Eesti Kunstiakadeemia emeriitprofessor. Ta on eesti maalikunsti üks juhtfiguure, kelle teoseid võib leida mitmetes Eesti ja välismaa kunstikogudes. Oma maalides väärtustab ta püsivat ja kauakestvat, andes värvidele ja vormile sisu, sümboolsust ja tähendust.

Erinevate kultuurivaldkondade toetamiseks on Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond juurde annetajate poolt moodustatud 180 nimelist allfondi. Stipendiume ja toetusi jagati sellel aastal 129 allfondist. Kokku eraldati 261 stipendiumi ja toetust 209 013 euro väärtuses. Tänu lahketele annetajatele on Eesti Rahvuskultuuri Fond oma 28 aastase tegevusaja jooksul stipendiumideks ja toetusteks eraldanud üle 5 miljoni euro.