Kristiina Kahuri fondist anti välja 2024. aasta noore puhkpillimuusiku stipendiumid.

23.–24. märtsil 2024.a. toimus Tartus Heino Elleri Muusikakooli Tubina saalis Eesti keskastme muusikakoolide vaheline puhk- ja löökpilliõpilaste konkurss, mille raames anti välja puu- ja vaskpuhkpilli noorema ja vanema vanuseastme I koha võitjatele Kristiina Kahuri fondi noore puhkpillimuusiku stipendiumid.
Fond on asutatud 2022.aastal eesmärgiga toetada noori andekaid puhkpillimuusikuid.
Konkursi võitjate stipendiumi suurus on 300 EUR.

Käesoleval aastal jagunesid stipendiumid jagunesid järgnevalt:
  • Puupuhkpillid
Noorem vanuseaste - Uku Gross – saksofon, MUBA, õpetaja Olavi Kasemaa, kontsertmeister Ieva Kostanda.
Vanem vanuseaste - Aksel Vürst - klarnet, H. Elleri Muusikakool, õpetaja Tõnu Kalm, kontsertmeister Märten Karm.
  • Vaskpuhkpillid
Noorem vanuseaste - Mariann Matteus - tromboon, H. Elleri Muusikakool, õpetaja Priit Sonn / Toomas Vana, kontsertmeister Tommaso Maganzani.
Vanem vanuseaste – Artur Jonatan Saumets - tuuba, H. Elleri Muusikakool, õpetaja Priit Sonn / Madis Vilgats, kontsertmeister Tommaso Maganzani.