Kristiina Kahuri fondi noore puhkpillimängija stipendiumikonkurss 2024. 

Stipendiumid on mõeldud noore puhkpillimängija erialaseks enesetäiendamiseks 2024. aastal.
Jagamisele tuleb 2 000 euro. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. mai kell 24.00
Stipendiumi määramisel võetakse arvesse järgmisi eeldusi: 
  • taotleja on muusikaõpingutele pühendunud ning omab soovi ja potentsiaali muusikuna edasi areneda; 
  • taotleja tegeleb aktiivselt pilliõpingutega ja on Heino Elleri Muusikakooli või Tallinna Muusika- ja Balletikooli (MUBA) puhkpilli eriala õpilane;
  • taotleja pole varem selles kategoorias stipendiumi saanud.
Stipendiumi taotlus tuleb esitada sihtasutuse E-Ankeedi (https://ankeet.erkf.ee/) keskkonnas ja see peab sisaldama järgmisi lisadokumente:
  • taotluse esitaja CV;
  • taotluse põhjendus vabas vormis (koos taotletava summaga);
  • toetuskiri õppeasutuselt;
  • toetuskiri erialajuhendajalt.
  • NB! Andmekaitse seadusest lähtuvalt saavad alaealised stipendiumitaotluse esitada üksnes oma seadusliku esindaja nõusolekul. Seega peavad alla 18. aastased taotlejad lisama E-ankeedis ka oma esindaja andmed.
Taotlused esitatakse läbivaatamiseks Kristiina Kahuri fondi halduskogule.
Halduskogu on 4-liikmeline:
1. Mihkel Peäske - EMTA vanemlektor, MUBA õppejõud ja ERSO flöödirühma kontsertmeister, flöödimängija;
2. Peeter Sarapuu - EMTA professor ja MUBA õppejõud, fagotimängija;
3. Toomas Vana - Heino Elleri Muusikakooli trombooniõpetaja;
4. Toomas Oskar Kahur - Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover tudeng, tuubamängija