Kristiina Kahuri fond alustas taotluste vastuvõttu noorte puhkpillimängijate enesetäiendamiseks

Stipendium on mõeldud noore puhkpillimängija erialaseks enesetäiendamiseks 2022. aastal.
Stipendiumi määramisel võetakse arvesse järgmisi eeldusi:
  • taotleja on muusikaõpingutele pühendunud ning omab soovi ja potentsiaali muusikuna edasi areneda
  • taotleja tegeleb aktiivselt pilliõpingutega keskastme muusikakoolis. Taotluse saavad esitada Heino Elleri nimelise Tartu Muusikakooli, Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli ja Tallinna Muusikakeskkooli puhkpilli erialade õpilased.
  • taotleja pole varem selles kategoorias stipendiumi saanud (rakendub alates 2023.aastast)
Stipendiumi taotlus tuleb esitada sihtasutuse E-Ankeedi keskkonnas ja see peab sisaldama järgmisi lisadokumente:
  • taotluse esitaja CV
  • taotluse põhjendus vabas vormis (koos taotletava summaga)
  • toetuskiri õppeasutuselt
  • toetuskiri erialajuhendajalt

Taotluste esitamise tähtaeg on 1. mai kell 24.00