Kogukonna fondi asutamine Eesti Rahvuskultuuri Fondi juurde

Eesti Rahvuskultuuri Fondi juurde loodi Kogukonna fond
Siim Kallas ja SA Eesti Rahvuskultuuri Fond (ERKF) nõukogu esimees Olav Ehala allkirjastasid 16. aprillil lepingu, millega ERKF-i juurde asutati Kogukonna fond.

Kogukonna fondi eesmärgiks on toetada kodanikualgatuslikke kogukondi Eestis kohaliku elu edendamisel.

Toetusi ja stipendiume Kogukonna fondist eraldatakse kord aastas toetamaks tegevusi, mis aitavad saavutada üht või mitut järgmistest eesmärkidest:

•  kogukonna-sisese suhtlemise ja ühiste ettevõtmiste tugevdamine,
•  uute inimeste kaasahaaramine kogukonna tegevustesse,
•  kogukonnas vajalike ja ühiselt korraldatavate teenuste või muude ettevõtmiste käivitamine,
•  koostöö ülesehitamine kohaliku omavalitsuse ja ümbruskonna kogukondadega.

Tänaseks on Kogukonna fondi annetatud 10 000 eurot, mis võimaldab käesoleval sügisel eraldada Kogukonna fondist esimesed stipendiumid. Siim Kallase lisaannetuse abil tuleb jagamisele  2 000 eurot.
Taotlused esitatakse läbivaatamiseks Kogukonna fondi halduskogule.
Halduskogu on 4- liikmeline: Urmo Kübar, Teele Pehk, Ülo Vihma, Liia Lust

Kellel soov täiendavalt Kogukonna fondi toetada, siis ülekande tegemiseks vajalik teave:

Saaja:             Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond
Pank:             EE672200221001101347 SWEDBANK
Selgitus:         annetus Kogukonna fondi

Lisainfo: 601 3428 Eesti Rahvuskultuuri Fond