Henn Jõksi fond avab uue taotlusvooru.

Henn Jõksi fond asutati 15.06.2022 endise riigikohtuniku Henn Jõksi (20.09.1955–21.05.2022) mälestuseks Eesti Rahvuskultuuri Fondi juurde. Henn Jõks töötas riigikohtunikuna aastatel 1994-2020.
Henn Jõksi fondist on eraldatud kahe tegutsemisaasta jooksul stipendiume ja toetusi summas 26 000 eurot. 2022. aastal eraldati 4 stipendiumi ja 2 toetust kogusummas 10 800 eurot.
2023. aastal eraldas Henn Jõksi fond Tartu Ülikooli õigusteaduse üliõpilastele 4 stipendiumi ja 3 toetust summas 15 200 eurot. Stipendiumid suuruses 2500 eurot anti üle rahvusvahelisel inimõiguste päeval 11.12.2023 Mustpeade majas Eesti Rahvuskultuur Fondi nõukogu esimehe Olav Ehala ja Riigikohtu esimehe Villu Kõve poolt. Stipendiumi pälvisid Christina Kiik, Artur Piisang, Ketlin Õunap ja Kertu-Liis Rannik.

Pildil: Villu Kõve, Allar Jõks, Christina Kiik ja Olav Ehala. Foto autor Diana Unt.

Lisaks toetas Henn Jõksi fond Tartu Ülikooli õigusteaduskonna võistkonda 2700 euroga osalemiseks Euroopa Liidu õiguse harjutuskohtu võistlusel.
Eesti Harjutuskohtu Seltsi toetas fond 1000 euroga, et korraldada Eesti harjutuskohtu võistlus.
Eesti Akadeemiline Õigusteaduse Seltsile eraldati 1500 eurot, et Tartu Ülikooli õigusteaduse üliõpilased saaksid osaleda Teldersi rahvusvahelisel harjutuskohtu võistlusel.

Henn Jõksi fondi asutaja Allar Jõks tänab kõiki annetajaid. “Möödunud aastal annetasid 28 eraisikut ja üks juriidiline isik fondile 19 500 eurot, mis võimaldas suurendada toetusi ja stipendiume. Oma tagasisides on stipendiaadid südamlikult kirjeldanud, kuidas stipendium on aidanud neil jätkata välisõpinguid ning keskenduda teadustööle. Minu siiras tänu kõigile toetajatele, tänu kellele arendame Eesti õigusteadust ja hoiame elavana mälestust Henn Jõksist!“

Henn Jõksi fond toetab ka 2024. aastal Tartu Ülikooli õigusteaduse üliõpilaste õpinguid ja teadustegevust.
2024. aastal jaguneb Henn Jõksi fondi stipendiumideks eraldatud 14 000 eurot järgmiselt:
  1. Neli 2500 euro suurust stipendiumi antakse Tartu Ülikooli õigusteaduse bakalaureuse- või magistriõppe üliõpilastele, kes on läbinud vähemalt bakalaureuseõppe kahe esimese aasta õppekava ning jätkavad õigusteaduse õpinguid;
  2. 2500 euroga toetab Henn Jõksi fond Tartu Ülikooli õigusteaduskonna võistkonna osalemist Euroopa Liidu õiguse harjutuskohtu võistlusel https://www.europeanlawmootcourt.eu/. Stipendium kantakse Tartu Ülikooli õigusteaduskonnale, kes otsustab stipendiumi kasutamise.
  3. Lisaks toetab Henn Jõksi fond 1500 euro suuruse stipendiumiga Eesti Harjutuskohtu võistluse läbiviimist. Nimetatud 1500 eurot kantakse Eesti Harjutuskohtu Seltsile, kes otsustab stipendiumi kasutamise.

Punktis 1 nimetatud stipendiumi taotlus tuleb esitada sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond E-Ankeedi keskkonnas ja see peab sisaldama järgmisi lisadokumente:
  • dokument, tõendamaks õigusteaduse eriala õpinguid Tartu Ülikoolis;
  • senise õppetöö tulemusi kajastav dokument;
  • motivatsioonikiri (maksimaalne pikkus 2 lk), milles taotleja kirjeldab lühidalt oma senist professionaalset ja akadeemilist tegevust ja tulevikueesmärke (näiteks oma eesmärke Eesti õiguse uurimisse panustamisel); selgitab, millised õigusvaldkonnad talle enim huvi pakuvad ning toob välja, milleks plaanib stipendiumit kasutada.
Taotlused koos lisadega esitatakse läbivaatamiseks Henn Jõksi fondi halduskogule.
Henn Jõksi fondi halduskogu on 3-liikmeline:
Carri Ginter- Tartu Ülikooli õigusteaduskond, Euroopa õiguse kaasprofessor;
Villu Kõve- Riigikohtu esimees;
Karolyn Krillo, Tallinna Ringkonnakohtu nõunik.
Taotluste vastuvõtt lõpeb  5. septembril 2024 kell 24.00
Stipendiumid antakse üle 26. - 27.septembril Eesti õigusteadlaste päevadel Tartus.

Henn Jõksi fondile saab annetada alljärgnevalt:
Annetuse saaja: Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond
Arvelduskonto:  EE117700771000664610 LHV Pank
Arvelduskonto:   EE672200221001101347 Swedbank
Selgitus:      annetus Henn Jõksi fondi