Endel Nelise fond alustab tegevust.

Eesti Rahvuskultuuri Fondi juurde moodustatud Endel Nelise fond toetab noorte andekate vehklejate arengut ja enesetäiendamist. 
Tänu lahketele annetajatele ületas Endel Nelise fond väljamaksete tegemiseks vajaliku 10 000 euro piiri.
Fondi asutas Peeter Nelis legendaarse vehklemistreeneri ja Haapsalu vehklemiskoolkonna rajaja Endel Nelise mälestuse jäädvustamiseks. Fondi algatamise idee toetajad ja kaasasutajad olid Haapsalust pärit Andres Lipstok ja Viktor Hütt.
Tänu Endel Nelisele on Haapsalus vehklemisega edukalt tegeletud juba üle seitsmekümne aasta. Haapsalust on pärit pikk rida eesti tippvehklejaid, kes on tänaseks võitnud hulgaliselt medaleid kõikides vanuseklassides kõikvõimalikel tiitlivõistlustel olümpiakullani välja.
Endel Nelise fondi stipendiumide saajad kinnitab sihtasutuse nõukogu fondi asutaja poolt tehtud ettepanekute alusel. Esimene stipendium eraldatakse käesoleval aastal.