Eesti Rahvuskultuuri Fondi juurde moodustatakse Ajaloolise Läänemaa arheoloogia fond

Eesti Rahvuskultuuri Fondi nõukogu esimees Olav Ehala ja Mihkel Tammet allkirjastasid lepingu, mille alusel Mihkel Tammet tegi annetuse Ajaloolise Läänemaa arheoloogia fondi asutamiseks. Fondi eesmärgiks on toetada arheoloogilisi uuringuid  ja kaevamisi ajaloolisel Läänemaal.
Ajaloolise Läänemaa arheoloogia fondi loomise idee kasvas välja arheoloogide ja arheoloogiahuviliste kogukonnast, kes on aastakümneid osalenud Läänemaa arheoloogilistel kaevamistel. Peamiselt on need toimunud arheoloogide Mati Mandli ja Anton Pärna juhendamisel nii Lihula linnusel kui ka paljudel muinaseestlaste kalmuvaredel ja maahaudadel. Aastakümnete jooksul on maapinnast päevavalgele tulnud palju uut teadmist esivanemate matmiskommete ja esemelise materjali kohta, mis ei jää millegi poolest alla viikingiaja leidudele naaberriikides.
Sellised piirkondlikud arheoloogilised uuringud on jäänud, aga viimastel aastatel soiku. Peamiselt seetõttu, et riiklikud prioriteedid ei ulatu sageli kohalike kogukondadeni ning neid ümbritseva rikkaliku muinaspärandi väärtustamise ja uurimiseni. Iga kogukonda rikastavad pärimused ja teadmised minevikust – seda nii eilsest kui ka sajandite tagusest ajast. Ajalugu ja arheoloogia loovad ja kinnistavad neid teadmisi sidudes põlvkondi. Läänemaa arheoloogilistel kaevamistel on alati olnud tähtis kogukondlik aspekt: arheoloogiliste uuringute ajal on korraldatud teabepäevi ja näitusi põnevatest leidudest tutvustamaks kogukonna liikmetele piirkonna kaugemat minevikku. Tahame, et see järjepidevus säiliks. Veelgi enam, meie soov on saada teavet esivanemate eluolust läbi sihipäraste probleemuuringute, tuginedes just kogukonnast saadud kohapärimusele. Uurimisobjektide valikul olemegi arvestanud just kohaliku huviga ühe või teise pärimuse või leiuteatega seotud koha vastu. Kuna arheoloogilisi probleemuuringuid viiakse tänapäeval läbi valdavalt vabatahtliku tööjõuga siis fondi poolt väljastavate stipendiumide eesmärk on tagada eelkõige arheoloogi töö objektil ja toetada objekti teadusliku uurimisega seotud kulude katmist. Kindlasti on stipendiumi taotlemise üks tingimus uurimistulemuste avalikustamine ja tutvustamine kohalikule kogukonnale ja ka laiemale üldsusele.

Stipendiumide määramiseks on Ajaloolise Läänemaa arheoloogia fondi juurde asutatud 4-liikmeline halduskogu, kuhu kuuluvad:
Mati Mandel, arheoloog, Eesti Ajaloomuuseumi teadur, Läänemaa ajaloo uurija;
Anton Pärn, arheoloog, muinsuskaitsja SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid juhataja;
Hardi Rehkalt, Põllumajandusettevõtja, Lääne-Nigula Vallavolikogu liige ja Martna Osavallakogu esimees;
Kaire Reiljan, ajakirjanik, Lääne-Elu peatoimetaja

Annetusi Ajaloolise Läänemaa arheoloogia fondi saab teha alljärgnevalt:
Annetuse saaja:  Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond
Arvelduskontod:  EE117700771000664610 LHV Pank
         EE672200221001101347 Swedbank
Selgitus:     Annetus Ajaloolise Läänemaa arheoloogia fondi