Eesti Rahvuskultuuri Fond jagas 2019. aastaks stipendiumideks ja toetusteks 210 637 eurot.

Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri fond nõukogu on teinud oma otsused ja määranud stipendiumide ja toetuste saajad 2019. aastaks.
Sihtasutuse 29. jagamiseks laekus 386 taotlust summas 470 532 eurot ja 90 senti.
17. novembril toimunud sihtasutuse nõukogu koosolekul eraldati 2019. aastaks 213 stipendiumi ja toetust summas 195 637 eurot. 8 allfondi teevad oma otsused hiljem ja neile kinnitati jagamiseks 15 000 eurot. Kokku toetab Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond tänavu üksikisikuid ja kultuuriprojekte 210 637 euroga.

Eesti Rahvuskultuuri Fondi nõukogu eristipendiumid loome- ja teadustööks pälvisid sellel aastal kirjanik Jaan Rannap, teatriteadlane Lea Tormis ja etnograaf Igor Tõnurist.

Stipendiume jagati 107 allfondist. Stipendiume loome- ja teadustööks anti 52 isikule, stipendiume õpinguteks, täiendõppeks ja sporditegevuseks 136 isikule ning lisaks toetati 24 kultuuri- ja teadusprojekti.
Tänu lahketele annetajatele on Eesti Rahvuskultuuri Fond oma tegevusaja jooksul stipendiumideks ja toetusteks eraldanud juba üle 4,8 miljoni euro.

29. jagamise stipendiaatide nimekirja allfondide kaupa leiate siit.
29. jagamise nimekiri A-Z.
29. jagamine arvudes.

Järgmiseks, 30. jagamiseks algab taotluste vastuvõtt 1. septembril 2019 ja lõpeb 15. oktoobril 2019.