Eesti Rahvuskultuuri Fond jagas 2017. aastaks 91 tuhande euro eest stipendiume ja toetusi

Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri fond nõukogu on teinud oma otsused ja määranud stipendiumide ja toetuste saajad 2017. aastaks.
Sihtasutuse 27. jagamiseks laekus 226 taotlust summas 173 111 eurot ja 25 senti. Nõukogu eraldas 19. novembri koosolekul 2017. aastaks 145 stipendiumi ja toetust summas 86 337 eurot. Neli allfondi teevad oma otsused hiljem ja neile eraldatud stipendiumisumma on 5 163 eurot. Kokku toetab Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond tänavu üksikisikuid ja kultuuriprojekte 91 500 euroga.

Eesti Rahvuskultuuri Fondi nõukogu eristipendiumid pälvisid sellel aastal näitleja Tõnu Aav, kirjanik Ene Mihkelson, filmilavastaja Rein Raamat ja koorijuht Ants Üleoja.

Stipendiume jagati 70 allfondist. Stipendiume loome- ja teadustööks anti 43 isikule, stipendiume õpinguteks ja täiendõppeks 81 isikule ning toetati 21 kultuuriprojekti. Tänu lahketele annetajatele on Eesti Rahvuskultuuri Fond oma tegevusaja jooksul stipendiumideks ja toetusteks eraldanud juba üle 4,4 miljoni euro.
27. jagamise stipendiaatide nimekiri on siin.
27. jagamine arvudes on siin. 

Järgmiseks, 28. jagamiseks algab taotluste vastuvõtt 1. septembril 2017 ja lõpeb 16. oktoobril 2017.