Ajaloolise Läänemaa arheoloogia fond alustab tegevust.

Tänu lahketele annetajatele ületas Ajaloolise Läänemaa arheoloogia fond allfondi väljamaksete tegemiseks vajaliku 10 000 euro piiri.  
Fondi asutas 2022. aastal Mihkel Tammet eesmärgiga toetada arheolooge arheoloogiliste probleemuuringute läbiviimisel ja kogukonnaarheoloogia edendamisel ajaloolisel Läänemaal.
Stipendiumide ja toetuste konkursi korraldab ja otsused raha eraldamise kohta teeb fondi 5-liikmeline halduskogu. Halduskogusse kuuluvad:
  • Mati Mandel
  • Anton Pärn
  • Hardi Rehkalt
  • Kaire Reiljan
  • Urmas Vahur
Esimene 1 000 euro suurune stipendium eraldatakse käesoleval kevadel.
Vastavalt fondi statuudile peab kandidaatide uuringu objekt asuma ajaloolisel Läänemaal. Uuringu teostajal peab olema kehtiv arheoloogi pädevustunnistus.
Info stipendiumikonkursi kohta ilmub ajalehes "Lääne Elu".