Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond  
toetab eesti rahvuskultuuri rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja jagamise kaudu