Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond  
toetab eesti rahvuskultuuri rahaliste vahendite
sihipärase kogumise ja jagamise kaudu