Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond toetab Eesti rahvuskultuuri rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja jagamise kaudu
Eesti Rahvuskultuuri Fondi 2018. aastal eraldatud stipendiumide ja toetuste nimekiri.