Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond toetab Eesti rahvuskultuuri rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja jagamise kaudu
Eesti Rahvuskultuuri Fond võtab vastu taotlusi 2018. aasta stipendiumideks ja toetusteks 1. septembrist kuni 16. oktoobrini.
NB! Meie uus aadress on Ants Lauteri 7-13, Tallinn 10145