Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond toetab Eesti rahvuskultuuri rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja jagamise kaudu
Taotluste vastuvõtt 2020. aasta stipendiumideks ja kultuuriprojektide toetusteks on lõppenud.
Stipendiaatide ja toetuste saajate nimekirja avalikustame  20. novembril.