Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond  
toetab eesti rahvuskultuuri rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja jagamise kaudu
2020. aasta taotluste vastuvõtt  on lõppenud! Stipendiaatide ja toetuste saajate nimekiri ilmub meie kodulehele 18. novembril.