Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond  
toetab eesti rahvuskultuuri rahaliste vahendite
sihipärase kogumise ja jagamise kaudu
Taotluste vastuvõtt on lõppenud! Stipendiumide ja toetuste nimekiri ilmub meie kodulehele 17. novembriks