Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond toetab Eesti rahvuskultuuri rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja jagamise kaudu.
Sihtasutuse nõukogu koosolek, kus tehakse 27. jagamise otsused toimub 19. novembril. Stipendiaatide nimekiri ilmub 21. novembril.