Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond toetab Eesti rahvuskultuuri rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja jagamise kaudu
2020. aasta taotluste vastuvõtt  toimub 1. septembril ja lõpeb 15. oktoobril.