Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond toetab Eesti rahvuskultuuri rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja jagamise kaudu
Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond 29. jagamise stipendiumide ja toetuste nimekiri.