Ajakirjandus ja kirjandus

Agnes Kultase stipendiumifond

Agnes Kultase stipendiumifond toetab kuni 35-aastaste üliõpilaste magistri- ja doktoriõpinguid riigiteaduste, politoloogia, rahvusvaheliste suhete ja muudel riikluse arengut ja demokraatiat toetavatel erialadel tunnustatud Põhja-Ameerika ja Euroopa Liidu ülikoolides ning ajakirjanduse õppimist samades valdkondades. Samuti toetab Agnes Kultase Stipendiumifond noorte ajakirjanike erialast enesetäiendamist/praktikat mõnes rahvusvahelises meediainstitutsioonis.
Jagamisele tuleb kaks 2 500 euro suurust stipendiumi. Lisainfo.

Andres Küngi fond

Andres Küngi fond toetab iseseisvaid vabakutselisi ajakirjanikke.
Jagamisele tuleb 1000 eurot. Lisainfo.

Ivar Ivaski Mälestusfond

Ivar Ivaski mälestusfond toetab ühe stipendiumiga kas parima luule-, essee- või kriitikaraamatu autorit.
Jagamisele tuleb 750 eurot.
Lisainfo.

Juhan Jaigi mälestusfond


Juhan Jaigi mälestusfond toetab laste- ja noorsookirjanduse arengut Eestis.
Jagamisele tuleb 750 eurot. Lisainfo.

Oskar Lõvi fond

Oskar Lõvi fond toetab spordiajakirjanikke stipendiumiga enesetäiendamiseks ja Eesti spordiajakirjanduse ajalooga seotud uurimistööks.
Jagamisele tuleb 500 eurot. Lisainfo.

Päevaleht "Kaleva" fond

Päevaleht „Kaleva“ fond toetab humanistlikke taotlusi, eriti ajakirjanduses.
Jagamisele tuleb 500 eurot Lisainfo.

Sini-valge fond

Sini-valge fond toetab kirjandust ja ajakirjandust.
Jagamisele tuleb 1000 eurot. Lisainfo.

Soome-ugri kirjanduste fond

Soome-ugri kirjanduste fond toetab soome-ugri rahvaste kirjanike loomingut.
Jagamisele tuleb 2000 eurot. Lisainfo.

Ülo Ignatsi fond

Ülo Ignatsi fond toetab vaba ajakirjanduse edendamist.
Jagamisele tuleb 500 eurot. Lisainfo.

Arhitektuur

Ernst Kesa fond

Ernst Kesa fond toetab arhitektide enesetäiendamist, arhitektuurimõtte arengut, arhitektuuri uurimist ja jäädvustamist.
Jagamisele tuleb 1000 eurot. Lisainfo.

Suntee fond

Suntee fond toetab arhitektide ja ehitusinseneride õpinguid ja täiendõpet ning ehitismälestiste säilitamisega seotud uurimustöid.
Jagamisele tuleb 500 eurot.
Lisainfo.

Filmikunst

Ene ja Tõnis Kase fond

Ene-Mai ja Tõnis Kase fond toetab loomingulise stipendiumiga aasta parima filmi loonud režissööri.
Jagamisele tuleb 1 000 eurot. Lisainfo.

Haridus ja teadus

Haridus

Augustin ja Niina Saare fond

Augustin ja Niina Saare fond toetab vähekindlustatud andekaid noori  Eesti Vabariigi kodanikke haridustee jätkamisel, kaasa arvatud sport, muusika ja ballett.
Jagamisele tuleb 500 eurot.
Lisainfo.

Enn Sarapi fond

Enn Sarapi fond toetab kutseharidust.
Jagamisele tuleb 500 eurot. Lisainfo.

Kellukese fond

Kellukese fond toetab erivajadustega noorte arengut ja enesetäiendamist kaunite kunstide ja spordi alal.
Jagamisele tuleb 500  eurot.
Lisainfo.

Lastekaitse Liidu fond

Lastekaitse Liidu fond toetab põhi- ja keskharidust omandavaid andekaid õpilasi, kellel on märkimisväärseid saavutusi õppetöös (aineolümpiaadid) või muul harrastataval alal (spordivõistlused, konkursid vms). Stipendium on ette nähtud osalemiseks aineolümpiaadidel, konkurssidel või spordivõistlustel; huvi-, spordi- või keeltekooli (ringi) õppemaksu tasumiseks. Stipendiumi ei või kasutada üldharidusliku erakooli õppemaksu tasumiseks ega ka õpinguteks väljaspool Eestit. Taotlusi võivad esitada põhikooli- ja gümnaasiumiastme õpilased. Taotlemiseks vajalikud dokumendid vt. Lisainfo. 
Jagamisele tuleb 1000 eurot.
Lisainfo.

Luckhardt-Noraku fond

Luckhardt-Noraku fond toetab suurperede (7 ja enam last) andekate laste arengut.
Jagamisele tuleb 500 eurot. Lisainfo.

Round Table Eesti fond

Round Table Eesti fond toetab puudustkannatavate laste hariduspüüdlusi. Eelistatult toetatakse kodumaiseid õpinguid, eeltingimuseks hea õppeedukus.
Jagamisele tuleb 2000 eurot. Lisainfo.

Rääma kooli fond

Rääma Kooli fond toetab Pärnu Rääma Põhikooli õpilaste haridusteed, et võimaldada neil arendada oma loomingulisi andeid.
Jagamisele tuleb 1000 eurot. Lisainfo.

Tallinna M/S "Estonia" fond

Tallinna m/s „Estonia“ fond toetab reisiparvlaeva „Estonia“ laevaõnnetuses vanemad kaotanud laste hariduspüüdlusi.
Jagamisele tuleb 3000 eurot. Lisainfo.

Tallinna Reaalkooli fond

Igal aastal 29. septembril, Tallinna Reaalkooli sünnipäeval, antakse välja stipendium Reaali Vaimu edendamiseks.
Jagamisele tuleb 500 eurot. Lisainfo.

Tiina Liiviku fond

Tiina Liiviku fond toetab eesti gümnaasiumides hea õppeedukusega õppivaid eesti soost õpilasi, kelle kodune majanduslik kindlustatus on nõrk.
Esmajoones toetatakse õpilasi, kes õpivad gümnaasiumides väljaspool õpilase kodupaika.
Jagamisele tuleb 500 eurot.
Lisainfo.

Tiina Tammani fond

Tiina Tammani fondist antakse sel aastal välja kolm stipendiumi: stipendium üliõpilaste toetamiseks, stipendium gümnaasiumiastme õpilaste toetamiseks ja stipendium Türi Ühisgümnaasiumi õpilaste toetamiseks. 
Jagamisele tuleb 1000 eurot.
Gümnaasiumiastme õpilaste stipendium 250 eurot , Türi Ühisgümnaasiumi õpilaste stipendium 250 eurot ja üliõpilaste stipendium 500 eurot.
Konkursile esitatud töid on õigus avaldada internetis Tiina Tammani kodulehel aadressil www.tiinatammanikonkurss.blogspot.com

Lisainfo.

Vello Sillami Tallinna Reaalkooli fond

Vello Sillami Tallinna Reaalkooli fond toetab vähekindlustatud ja hea õppeedukusega Tallinna Reaalkooli õpilasi haridustee jätkamisel.
Jagamisele tuleb 200 eurot. Lisainfo.

Vendade Taburite Tallinna Reaalkooli fond

Vendade Taburite Tallinna Reaalkooli fond toetab vähekindlustatud hea õppeedukusega Tallinna Reaalkooli õpilasi haridustee jätkamisel ja Tallinna Reaalkooli tegevust.
Jagamisele tuleb 1000 eurot. Lisainfo.

Humanitaarteadused

Ene Graubergi fond

Ene Graubergi fond toetab noorte kunsti- ja filosoofiaõpinguid välismaal.
Jagamisele tuleb 1 200 eurot. Lisainfo.

Helmut Einpalu fond

Helmut Einpauli fond toetab eesti keele arendamist ja kasutamist.
Jagamisele tuleb 500 eurot.
Lisainfo.

Inna ja Olev Mathieseni fond

Inna ja Olev Mathieseni fondi stipendium eraldatakse kord kahe aasta jooksul ühele või mitmele ajaloolasele kas konkreetse teema uurimiseks või selle raames mingi spetsiifilise probleemi lahendamiseks.
Õigus stipendiume taotleda on kõigil ajaloolastel hoolimata nende teaduslikust kvalifikatsioonist. Seevastu kehtib stipendiumi saamise eeldusena tingimus, et toetust leidev töö peab vastama teaduslikele nõuetele, s.t. et töö tulemus on eeldatavalt sellise kvaliteediga, mis võimaldab tema avaldamist refereeritavas spetsiaalajakirjas või monograafiana näiteks teadusliku kraadi saavutamise eesmärgil.
Jagamisele tuleb 1 000 eurot.
Lisainfo.

Irene Tiiveli fond

Irene Tiiveli fond toetab inglise keele ja kultuuri õpetamist Eestis ning erinevate keelte idiomaatika uurimist.
Jagamisele tuleb 250 eurot.
Lisainfo.

Oskar ja Ellen Looritsa mälestusfond

Oskar ja Ellen Looritsa fond toetab eesti ja soome-ugri rahvaste rahvaluulealast uurimis- ja kogumistegevust Eestis.
Jagamisele tuleb 500 eurot.
Lisainfo.

Wiedemanni fond

Wiedemanni fond toetab eesti keele õpet ja rahvuslikku kasvatust. 
Käesoleval aastal oodatakse taotlusi eesti keele uurimiseks teemal „Eesti keel – rahvusliku kasvatuse oluline komponent“.
Jagamisele tuleb 1000 eurot. Lisainfo.

Kõrgharidus

Aino Klesmenti fond

Fondi eesmärgiks on toetada päästeteenistujate koolitust, täiendusõpet ja tegevust.
Jagamisele tuleb 1000 eurot. Lisainfo.

Aleksander Raadi fond

Aleksander Raadi fond toetab Orissaare Gümnaasiumi lõpetanud noori haridustee jätkamisel, kusjuures eelistatud on Valjala vallast pärit noored.
Jagamisele tuleb 500 eurot. Lisainfo.

Anton Aare mälestusfond

Anton Aare mälestusfond toetab Kolga Keskkooli üldiseid haridustaotlusi ja kooli lõpetajaid haridustee jätkamisel.
Jagamisele tuleb 1000 eurot. Lisainfo.

Arno Tali fond

Arno Tali fondi eesmärk on toetada eelkõige maapiirkondadest pärit edukaid üliõpilasi, kellele perekonna majanduslik olukord võib saada takistuseks kõrghariduse omandamisel.
Jagamisele tuleb 1500  eurot.
Lisainfo.

Ernst ja Erica Kesa fond

Ernst ja Erica Kesa fond toetab Ernst Kesa (1910−1994) testamendijärgse soovi kohaselt Eesti ülikoole õppevahendite soetamisel.
Jagamisele tuleb 7000 eurot. Lisainfo.

Ervin-Jüri ja Eili Nõmmera fond

Ervin-Jüri ja Eili Nõmmera fond toetab vähekindlustatud maanoori kõrghariduse omandamisel.
Jagamisele tuleb 500 eurot.
Lisainfo.

Harry Kingissepa fond

Harry Kingissepa fond toetab Saaremaa Ühisgümnaasiumi edukalt lõpetanuid, kelle majanduslik kindlustatus on nõrk hariduse jätkamiseks.
Jagamisele tuleb 500 eurot. Lisainfo.

Hell Raa mälestusfond

Hell Raa mälestusfond toetab  Tallinna Ülikooli käsitöö ja kodunduse eriala üliõpilasi.
Jagamisele tuleb 500 eurot.
Kandidaadid esitab Tallinna Ülikool
Lisainfo.

Kebina Talu naispere fond

Kebina talu naispere fond toetab Lihula Gümnaasiumi lõpetanud noori haridustee jätkamisel, kusjuures eelistatud on Hanila vallast pärit noored.
Jagamisele tuleb 500 eurot. Lisainfo.

Suursaadik Riivo Sinijärve fond

Suursaadik Riivo Sinijärve fond toetab Eesti üliõpilaste õpinguid Ühendatud Kuningriigi ülikoolides.
Jagamisele tuleb 1000 eurot. Lisainfo.

Tiina Tammani fond

Tiina Tammani fondist antakse sel aastal välja kolm stipendiumi: stipendium üliõpilaste toetamiseks, stipendium gümnaasiumiastme õpilaste toetamiseks ja stipendium Türi Ühisgümnaasiumi õpilaste toetamiseks.
Jagamisele tuleb 1000 eurot.
Üliõpilaste stipendium 500 eurot; gümnaasiumiastme õpilaste stipendium 250 eurot  ja Türi Ühisgümnaasiumi õpilaste stipendium 250 eurot.
Lisainfo.

Reaalteadused

Ann Mihkelsoni fond

Ann Mihkelsoni fondist antakse stipendiume naisüliõpilastele, kes õpivad teisel või kolmandal aastal reaalteaduste alal Eesti ülikoolides.
Naisteadlastele, kes töötavad Eesti ülikoolides õppejõududena reaalteaduste alal antakse stipendiume uurimistöö alustamiseks ja magistri- ning doktoriõppe üliõpilaste juhendamiseks reaalteaduste alal.
Jagamisele tuleb 500 eurot Lisainfo.

Arnold Humala fond

Arnold Humala fond  toetab noorte matemaatikute teadustegevust.
Jagamisele tuleb 500 eurot.
Konkursi stipendiaadi leidmiseks korraldab Eesti Matemaatika Selts.
Lisainfo.

Heino Eelsalu fond

Heino Eelsalu fond toetab teadustegevust paleoastronoomia ja täppisteaduste ajaloo alal.
Jagamisele tuleb 500 eurot.
Lisainfo.

Monika Oidi fond

Monika Oidi fondi eesmärgiks on toetada infotehnoloogia üliõpilaste magistri- ja doktoriõpinguid. Antakse välja kaks stipendiumi, magistrandistipendium suurusega 1 000 eurot ja doktorandistipendium suurusega 2 000 eurot. Lisainfo.

Rannaleetide fond "Sinilind"

Rannaleetide fondist „Sinilind“ antakse sel aastal stipendiumid enesetäiendamiseks välismaal operatiivse ilmaennustuse ja klimatoloogia alal ning kajastamaks Eesti purilennunduse saavutusi ja teeneid atmosfäärinähtuste jälgimisel.
Jagamisele tuleb 1 600 eurot.
Lisainfo.

Salme ja Aleksander Mathieseni fond

Paarisarvulistel aastatel toetatakse arstiteaduse eriala magistri- ja doktoriõppe üliõpilasi ja paarituarvulistel aastatel toetatakse inseneri- ja täppisteaduste (füüsika, keemia, matemaatika) erialade magistri- ja doktoriõppe üliõpilasi.
Sel aastal toetatakse inseneri- ja täppisteaduste (füüsika, keemia, matemaatika) eriala magistri- ja doktoriõppe üliõpilasi.
Jagamisele tuleb 500 eurot.
Lisainfo.

Tamkivi Reaalteaduste fond

Tamkivi reaalteaduste fond toetab Eesti noorte reaal- ja loodusteadlaste õpinguid ja teadustööd. Stipendiumiavaldust esitama on oodatud Eesti kodanikest magistri- ja doktoritaseme üliõpilased, kelle uurimisvaldkonnaks on reaal- või loodusteadused laiemas mõttes. Võrdsete kandidaatide puhul eelistatakse füüsika (eriti energeetika), matemaatika, meditsiini (eriti vähiuuringud), inseneri- ja arvutiteaduste valdkondi ning kandidaate, kelle tegevusel on oluline rahvusvaheline mõõde.  Vaata ka: Tamkivi fondi kodulehekülg.
Käesoleval aastal annab Tamkivi reaalteaduste fond välja kolm 500 euro suurust stipendiumit. Kokku tuleb jagamisele 1500 eurot.

Lisainfo.

Sotsiaalteadused

Agnes Kultase stipendiumifond

Agnes Kultase stipendiumifond toetab kuni 35-aastaste üliõpilaste magistri- ja doktoriõpinguid riigiteaduste, politoloogia, rahvusvaheliste suhete ja muudel riikluse arengut ja demokraatiat toetavatel erialadel tunnustatud Põhja-Ameerika ja Euroopa Liidu ülikoolides ning ajakirjanduse õppimist samades valdkondades. Samuti toetab Agnes Kultase Stipendiumifond noorte ajakirjanike erialast enesetäiendamist/praktikat mõnes rahvusvahelises meediainstitutsioonis.
Jagamisele tuleb kaks 2 500 euro suurust stipendiumi.
Lisainfo.

EllexRaidla fond

EllexRaidla fond toetab Tartu Ülikooli õigusteaduse eriala üliõpilaste õppe- ja teadustegevust.
Jagamisele tuleb 10 000 eurot.
Sel aastal jaguneb EllexRaidla fondi stipendiumideks eraldatud 10 000 eurot järgmiselt. Lisainfo.

Jaak Tamme fond

Jaak Tamme fond toetab õppe- ning uurimistööd sotsioloogia ja haldusjuhtimise valdkonnas.
Jagamisele tuleb 500 eurot. Lisainfo.

Teadus

Eesti Teaduste Akadeemia fond

Eesti Teaduste Akadeemia fond toetab doktorikraadiga Eesti teadlaste uurimistööd. Molekulaarse mikrobioloogia ja viroloogia valdkonnas toetatakse ka magistrantide ja doktorantide uurimistööd. Molekulaarse mikrobioloogia ja viroloogia erialal töötavale doktorandile antav stipendium on Tiit Talpsepa nimeline.
Jagamisele tuleb 3500 eurot. Konkursi stipendiaatide leidmiseks korraldab Eesti Teaduste Akadeemia.  Lisainfo.

Zonta fond

Zonta fond toetab naisüliõpilaste doktoriõpet Eesti kõrgkoolides.
Jagamisele tuleb 500 eurot. Lisainfo.

Tehnika- ja Majandusteadused

Abel-Mirka fond

Abel-Mirka fond  toetab Eesti majandusteaduste üliõpilaste koolitust Ameerika Ühendriikides.
Jagamisele tuleb 1000 eurot.

Lisainfo.

Aimée ja Vladimir Beekmani fond

Käesoleval aastal antakse stipendium ühele Tallinna Tehnikaülikooli tehnikaalade inseneriõppe magistrandile.
Jagamisele tuleb 1 000 eurot. Lisainfo.

Aktsiaselts FILTER fond

Aktsiaselts FILTER fond toetab keskkonna-, energia-, keemia-, veetehnika ning elektroenergeetika tudengite ja inseneride õpinguid ja koolitust.
Käesoleval aastal annab Aktsiaselts FILTER fond välja kaks 500 euro suurust stipendiumit.  Lisainfo.

Ants Seileri fond

Ants Seileri fond toetab autoeriala üliõpilasi ja noori insenere, kellel on silmapaistvaid saavutusi autospordi alal, võidusõidutehnika konstrueerimisel ja täiustamisel ning populariseerimisel.
Jagamisele tuleb 500 eurot. Lisainfo.

Antti Piippo fond

Antti Piippo fond toetab Eesti tehnika- ja majandusteaduste üliõpilaste ja uurijate koolitust.
Jagamisele tuleb 2000 eurot.

Lisainfo.

BLRT fond


BLRT fond annab välja kolm 2 000 euro suurust stipendiumit kõrghariduse omandajatele ja neli 500 euro suurust stipendiumit kutsehariduse omandajatele. Kokku jagatakse käesoleval aastal stipendiume 8 000 euro väärtuses. 
Lisainfo.

Boris Tamme fond

Boris Tamme fond toetab inseneride õpinguid ja koolitust. 
Käesoleval aastal antakse Boris Tamme fondist välja üks  1500 euro suurune stipendium.
Lisainfo.

Nokia fond

Nokia fond toetab Eesti tehnika- ja majandusteaduste üliõpilaste ja uurijate koolitust.
Jagamisele tuleb 1000 eurot. Lisainfo.

Soome-Eesti Kaubandusühingu fond

Soome-Eesti Kaubandusühingu fondist eraldatakse stipendiume majandusteaduste üliõpilaste õpingute toetuseks Soomes ja/või Helsingi -Tallinna kaksiklinna uurimistöödeks.
Jagamisele tuleb 2 210 eurot.
Lisainfo.

Õpetajate täiendõpe

Elfriede Lenderi fond

Elfriede Lenderi fond toetab noori humanitaarainete õpetajaid, kes on koolis töötanud vähemalt kaks aastat.
Jagamisele tuleb 1000 eurot. Lisainfo.

Lilly ja Hugo Pärnamäe fond

Lilly ja Hugo Pärnamäe Fondi eesmärgiks on toetada õpetajate täiendõpet, mis neil aitaks õppetööd huvitavamaks ja sisukamaks muuta. Stipendiumid on suunatud ühele või ka mitmele õpetajale enesetäiendamiseks.
Jagamisele tuleb 1000 eurot.
Lisainfo.

Kunst

Eesti Kunstiakadeemia fond

Eesti Kunstiakadeemia Fond toetab Eesti kunsti- ja arhitektuurialase ülikooli tüüpi kõrghariduse kvaliteedi tõstmisele ja konkurentsivõime tugevdamisele suunatud arendusprojekte ning õppejõudude ja üliõpilaste enesetäiendamisele suunatud taotlusi.
Jagamisele tuleb 500 eurot. Lisainfo.

Kunstiajaloo fond

Kunstiajaloo fondi toetab raamatusarja „Lääne kunsti ajalugu“ koostamist ja kirjutamist. Jagamisele tuleb 1000 eurot.
Lisainfo.

Noore kunstiteadlase fond

Noore kunstiteadlase fond toetab uurimisstipendiumiga noori, kuni 30-aastaseid Eesti kunstiteadlasi.
Jagamisele tuleb 500 eurot. Lisainfo.

Olev Soansi mälestusfond

Käesoleval aastal toetab Olev Soansi mälestusfond eesti graafikut. 
Jagamisele tuleb 500 eurot. Lisainfo.

Renate Jõesaare stipendiumifond

Renate Jõesaare fond toetab eesti rahvusest kujutava kunstiga tegelevat isikut.
Jagamisele tuleb 1000 eurot. Lisainfo.

Roman Tavasti fond

Roman Tavasti nimeline stipendium antakse välja silmapaistvale noorele ehtekunstnikule, kullassepale, disainerile või muidu heade ideedega inimesele, kes suudab ja tahab panustada Eesti kullassepatööstuse ning ehte- ja märgikunsti arendamisesse.
Jagamisele tuleb 1 000 eurot. Lisainfo.

Susan ja August Mölderi fond

2017. aastal toetab Susan ja August Mölderi fond kunstnikke.
Jagamisele tuleb 500 eurot. Lisainfo.

Meditsiin

Adda Ja Leonhard Mardna fond

 Adda ja Leonhard Mardna fond toetab sisehaiguste arstide õpinguid ja tegevust. Käesoleval aastal tuleb jagamisele 1000 eurot.

Lisainfo.

Doktor Ivo Risti fond

Doktor Ivo Risti fond toetab traumatoloogia-ortopeedia residentide koolitust ja täiendõpet.
Jagamisele tuleb 1000 eurot.
Lisainfo.

Doktor Väino Tuppitsa fond

Doktor Väino Tuppitsa mälestusfond toetab Tallinna Keskhaigla traditsioone elanikkonnale kõrgetasemelise meditsiiniabi tagamisel ja meditsiinikaadri ettevalmistamisel. Stipendiume Doktor Väino Tuppitsa mälestusfondist eraldatakse paarisaastatel.
Lisainfo.

Professor Uno Sibula fond

Professor Uno Sibula fond toetab kirurgide ja kirurgia residentide koolitust ning täiendusõpet.
Lisainfo.

Robert Lepiksoni fond

Robert Lepiksoni fond toetab Tartu Ülikooli arstiteaduskonna magistri- ja doktoriõppe üliõpilaste koolitust ning enesetäiendamist.
Jagamisele tuleb 1000 eurot. Lisainfo.

Muuseumid ja raamatukogud

Arvo Nenni ja Ingrid Nenni (neiupõlvenimega Nõges) fond

Arvo Nenni ja Ingrid Nenni fond toetab Eesti Kunstimuuseumi eesti kunstipärandi ostmisel. 
Jagamisele tuleb 500 eurot. Lisainfo.

Camilla ja Leo Kuus`e fond

Camilla ja Leo Kuus’e fond toetab Eesti Rahva Muuseumi tegevust ning kultuuriteaduste erialade üliõpilaste ja teadlaste uurimistööd eesti kultuuri ja rahvakultuuri valdkonnas. Jagamisele tuleb 500 eurot. Lisainfo.

Ivi Tingre fond

Ivi Tingre fond toetab raamatukogunduse arengut.
Jagamisele tuleb 750  eurot. Lisainfo.

Kadrioru fond

Kadrioru fond toetab Kadrioru lossi ja pargi arengut.
Jagamisele tuleb 1000 eurot. Lisainfo.

Marje Õunapuu mälestusfond

Marje Õunapuu mälestusfondi eesmärgiks on toetada neid, kes aitavad Eesti Rahva Muuseumil täita oma rolli eesti kultuuri mõtestajana.
Jagamisele tuleb 1 500 eurot. Lisainfo.

Muusika

Eesti Forekspanga fond

Eesti Forekspanga fond toetab noori interpreete.
Jagamisele tuleb 500 eurot. Lisainfo.

Eino Tambergi fond

Eino Tambergi fond toetab käesoleval aastal maal elavate laste muusikaõpinguid.
Jagamisele tuleb 500 eurot. Lisainfo.

Eri Klasi fond

Eri Klasi fond toetab muusikaelu arengut Eestis.
Jagamisele tuleb 2000 eurot. Lisainfo.

Gustav Ernesaksa fond

Gustav Ernesaksa fond toetab koorimuusikaalast tegevust. Iga aasta 12. detsembril, Gustav Ernesaksa sünniaastapäeval, antakse välja Gustav Ernesaksa koorimuusika peastipendium, koorimuusika edendamise stipendiumid ja õppestipendiumid. Õppestipendiumi kandidaadid leitakse Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia dirigeerimisosakonna üliõpilaste seast.
Jagamisele tuleb 2000 eurot. 
Taotlused esitada hiljemalt 1. novembriks 2017.a. Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutusele.

Lisainfo.

Hans Teetlausi fond

Hans Teetlausi fond toetab Eesti
Vabariigi kodanikest noorte, s.o kuni 35-aastaste klassikalise (ooperi-) laulu
eriala üliõpilaste või juba omandatud kõrgharidusega kuni 35-aastaste
ooperilauljate lauluõpinguid välisriikides.
Jagamisele tuleb 3000 eurot.

Lisainfo.

Heino Kaljuste fond

Heino Kaljuste fond toetab koolimuusika arengut. Käesoleval aastal antakse stipendium aasta silmapaistvamale muusikaõpetajale.
Jagamisele tuleb 800 eurot. Lisainfo.

Hotell Viru fond

Hotell Viru fond toetab džässmuusika arengut Eestis.
Jagamisele tuleb 1000 eurot.
Lisainfo.

Kuno Lareni fond

Kuno Lareni fond toetab eesti muusika arengut.
Kuno Lareni fondi stipendium antakse suurima heateo eest eesti muusikale möödunud aastal.
Jagamisele tuleb 1000 eurot. Lisainfo.

Käbi Laretei fond

Käbi Laretei fond toetab  interpreetide-instrumentalistide täiendusõpet ja koolitust.
Jagamisele tuleb 500 eurot. Lisainfo.

Lilian Semperi fond

Lilian Semperi fond toetab noori pianiste. Lilian Semperi fondi stipendiaatide väljaselgitamiseks korraldab konkursi Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia.
Jagamisele tuleb  1000  eurot. Lisainfo.

Mati Palmi fond

Mati Palmi fond toetab noori lauljaid enesetäiendamisel bel canto laulustiili alal Itaalias.
Jagamisele tuleb 500 eurot. Lisainfo.

Matti Lehtineni fond

Matti Lehtineni fond toetab lauljate täiendusõpet Sibeliuse Akadeemias või mujal välismaal.
Jagamisele tuleb 1500 eurot. Lisainfo.

Paul Kriguli perekonna fond

Paul Kriguli perekonna fond toetab Viljandi juurtega muusikute Viljandis teostatavaid muusikaprojekte.
Jagamisele tuleb 630 eurot. Lisainfo.

Peeter Lilje fond

Peeter Lilje fond toetab interpretatsioonikunsti. 
Jagamisele tuleb 500 eurot. Lisainfo.

Perekond Siimseni fond

Perekond Siimseni fond toetab Eesti muusikaelu.
Jagamisele tuleb 500  eurot. Lisainfo.

Rakvere muusikafond

Rakvere muusikafondi eesmärgiks on edendada Rakvere linna muusikaelu.
Jagamisele tuleb 770 eurot. Lisainfo.

Salva Kindlustuse fond

Salva Kindlustuse fond toetab noorte muusikute osalemist konkurssidel.
Jagamisele tuleb 500 eurot. Lisainfo.

Tallinna Tehnikaülikooli Akadeemilise Meeskoori fond

Tallinna Tehnikaülikooli Akadeemilise Meeskoori fond toetab Tallinna Tehnikaülikooli Akadeemilise Meeskoori tegevust.
Jagamisele tuleb 500  eurot. Lisainfo.

Uno Järvela stipendiumifond

Uno Järvela stipendiumifond toetab poistekooride dirigente ning Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia koolimuusika eriala üliõpilasi.
Jagamisele tuleb 1500 eurot.  Poistekoori dirigendi stipendiumi suurus on 1000 eurot ja koolimuusika üliõpilase stipendium 500 eurot. Lisainfo.

Uno Naissoo fond

Uno Naissoo fond toetab Uno Naissoo nimelist noorte heliloojate konkurssi, noori rütmimuusikuid ja heliloojaid ning Georg Otsa nimelist Tallinna Muusikakooli.
Jagamisele tuleb 750 eurot. Lisainfo.

Rahvakultuur

Aleksander Heintalu ja Elo Liivi  fond

Aleksander Heintalu ja Elo Liivi fond toetab põlisusundiga seotud rahvakultuuri.
Jagamisele tuleb 500 eurot.
Lisainfo.

Eesti Ühispanga fond

Eesti Ühispanga fond toetab festivalide, kontsertide ja etenduste korraldamist maakondades.
Jagamisele tuleb 1000 eurot. Lisainfo.

Ilma Adamsoni fond

Ilma Adamsoni fondi eesmärgiks on edendada lavarahvatantsu.
Ilma Adamsoni fondi stipendiumidele ja toetustele võivad kandideerida nii kollektiivid kui üksikisikud. Ilma Adamsoni fondi stipendiumi või toetuse andmise aluseks võivad olla edukad esinemised, lavastused, autorilooming ja muud projektid, samuti lavarahvatantsualase täiendkoolitusega seonduv.
Jagamisele tuleb 750 eurot. Lisainfo.

Neste Oy fond

Neste Oy fond toetab eesti rahvalaulu- ja rahvatantsutraditsioonide säilitamist.
Jagamisele tuleb 500 eurot.
Lisainfo.

Sport

Ernst Idla fond

Ernst Idla fond toetab Ernst Idla (1901−1980) võimlemissüsteemi taasarendamist ja edendamist Eestis.
Jagamisele tuleb 500 eurot.
Lisainfo.

Georg Lurichi fond

Georg Lurichi fond toetab Georg Lurichi (1876 – 1920) tõekspidamiste väärtustamist ja tema mälestuse jäädvustamist.
Jagamisele tuleb 627 eurot.
Lisainfo.

Ilmar Kullami fond


Ilmar Kullami fond toetab noortega tegelevaid korvpallitreenereid – treenereid, kelle juhendamisel on sirgunud mitmed noorte või täiskasvanute koondise mängijad ja kes omab algatus- ning õppimisvõimet, on eeskujuks mängijatele ning teistele treeneritele nii treeningsaalis kui väljaspool seda.
Jagamisele tuleb 1 000 eurot. Lisainfo.

Jüri Jaansoni fond

Jüri Jaansoni fond toetab kuni 21-aastaseid arvestatava arengupotentsiaaliga noorsõudjaid treeningute ja võistlustega seotud kulude katmisel.
Jagamisele tuleb 1 000  eurot.
Lisainfo.

Paul Kerese fond

Paul Kerese fond toetab andekaid noormaletajaid. 
Jagamisele tuleb 500 eurot. Lisainfo.

Sõnumilehe fond

"Sõnumilehe" fond toetab üliõpilassporti.
Jagamisele tuleb 1 000 eurot.
Lisainfo.

Teater

Adelaide’i Eesti Muinsuskaitse Seltsi fond

Rahvusooper Estonia tegevuse toetuseks. Käeoleval aastal tuleb jagamisele 500 eurot. Lisainfo.

Alexander Kofkini fond

Alexander Kofkini fond toetab näitlejate ja lavastajate täiendusõpet välismaal.
Jagamisele tuleb 1 000 eurot. Lisainfo.

Estonia Seltsi fond

Estonia Seltsi fond toetab noori artiste.
Sel aastal antakse välja Naan Põllu stipendium Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia laulueriala üliõpilasele eesti heliloojate vokaalteoste esitamise eest.
Jagamisele tuleb 750 eurot.
Lisainfo.

Kristi ja Siim Kallase fond

1. maist kuni 1. septembrini võtame vastu taotlusi lavastusprojekti toetuseks, milles kavatsetakse kujutada ja mõtestada mõnd Eesti ajaloos aset leidnud sündmust või protsessi või mis avab meie ajaloos tähelepanuväärset rolli mänginud ja tänaseks meie hulgast lahkunud üksikisiku (te) vaimse pärandi või eluloo seigad.
Lavastusprojekti puhul on taotlemiseks vajalikud dokumendid:

Lavastusprojekt peab sisaldama teose kirjandusliku alusmaterjali teksti või kavatsuse üksikasjaliku kirjeldust ja lavastuse planeeritavat eelarvet. Lavastusprojekt peab olema soovitavalt seotud konkreetse teatri või produtsendiga, kes tagab projekti teostumise kahe aasta jooksul alates stipendiumi määramisest. 

Toetuste ja stipendiumide saajad tehakse teatavaks novembris.  
2017. aasta toetusteks  ja stipendiumideks on eraldatud 10 000 eurot.

Taotlused koos taotlusankeetide ja nende lisadega esitatakse läbivaatamiseks fondi halduskogule.
Halduskogu on 5-liikmeline: Jaak Allik,  Rein Lang,  Siim Kallas,  Maret Maripuu,  Margus Mikomägi.

1. septembrist kuni 16. oktoobrini võtame taotlusi stipendiumidele, mis toetab Eesti ajaloo mõtestamist teatris ja mis on mõeldud:
  • näitlejale, kes on kehastanud mõnda Eesti ajaloo tegelast veenvalt ja huvitavalt
  • lavastajale, kes on lavastanud mõne huvitava Eesti ajalugu käsitleva (ja mõtestava) teose
  • või algupärandi autorile, kes on loonud kunstiliselt kandva ja ajalooliselt veenva teose.
Vaatluse alla tulevad ajavahemikul 1. september 2013 – 31. august 2014 valminud tööd.
Jagamisele tuleb 2 500 eurot.
Taotlemiseks vajalikud dokumendid ja tingimused leiate siit.

Taotlused koos taotlusankeetide ja nende lisadega esitatakse läbivaatamiseks fondi halduskogule.
Halduskogu on 5-liikmeline: Jaak Allik,  Rein Lang,  Siim Kallas,  Maret Maripuu,  Margus Mikomägi. Lisainfo.

Leida Rammo Linnateatri fond

Leida Rammo Linnateatri fond toetab Tallinna Linnateatrit.
Stipendiumid on mõeldud Linnateatri  kollektiivile loominguliseks tegevuseks ja enesetäiendamiseks.
Jagamisele tuleb 2 000 eurot.  Lisainfo.

Rahvusooperi fond

Rahvusooperi fond toetab teatri- ja kontserditegevust ooperi-, balleti-, opereti- ja muusikaližanris.
Jagamisele tuleb 1 000 eurot. Lisainfo.

Voldemar Panso fond

Voldemar Panso fondist eraldatakse stipendiume Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunstikooli üliõpilastele ja magistrantidele toetamaks nende õppereisi. Jagamisele tuleb 1 000 eurot.
Lisainfo.

Varia

Andres Haameri fond

Harri Haamer'i stipendium on mõeldud tööd tegevale ja ümbritseva eest hoolt kandvale inimesele tarkade ja edasiviivate valikute tegemiseks.
Stipendiumi saab taotleda vastutaval töökohal tegutsev, magistri- või kõrgemat kraadi omandav või selle juba omandanud inimene. Stipendium toetab praktilise väljundiga akadeemilist täiendõpet, mis ühendab puhtrealistliku maailmakäsitluse ning seda rikastava filosoofilise mõtteviisi. 

Jagamisele tuleb 1300  eurot.


Lisainfo.

Eesti Telekomi fond

Eesti Telekomi fond toetab eesti rahvuskultuuri.
Jagamisele tuleb 500 eurot. Lisainfo.

Eesti Tubaka fond

Eesti Tubaka fond toetab eesti rahvuskultuuri.
Jagamisele tuleb 500 eurot. Lisainfo.

Eesti biograafika fond

Eesti biograafika fondi 2017. aasta stipendiumide määramisel võetakse aluseks 2014-2016 ilmunud Eesti eluloolised teatmeteosed.
Stipendiumid antakse nende koostajatele loominguliseks tegevuseks.
Jagamisele tuleb kaks stipendiumi a' 250 eurot.
Lisainfo.

Ernö Kochi fond

Ernö Kochi fond toetab Eesti ja Ungari kultuurialast koostööd.
Jagamisele tuleb 500 eurot. Lisainfo.

Finnairi fond

 Finnairi fond toetab eesti rahvuskultuuri.
 Jagamisele tuleb 500 eurot
Lisainfo.

Hansapanga fond

Hansapanga fond toetab eesti rahvuskultuuri.
Jagamisele tuleb 1 500 eurot. Lisainfo.

Hilda Koldof-Simmi mälestusfond

Hilda Koldof-Simmi mälestusfond toetab käesoleval aastal Kõmsi Lasteaed-Algkooli.
Jagamisele tuleb 300 eurot. Lisainfo.

Keila Panga fond

Keila Panga fond toetab Keila linna ja regiooni kultuurielu.
Jagamisele tuleb 500 eurot.
Lisainfo.

Kieli Hoiukassa fond

Kieli Hoiukassa fond toetab eesti rahvuskultuuri.
Jagamisele tuleb 500 eurot. Lisainfo.

Kogukonna fond

Kogukonna fondist eraldatakse kord aastas toetusi ja stipendiume toetamaks tegevusi, mis aitavad saavutada üht või mitut järgmistest eesmärkidest:
•  kogukonnasisese suhtlemise ja ühiste ettevõtmiste tugevdamine,
•  uute inimeste kaasahaaramine kogukonna tegevustesse,
•  kogukonnas vajalike ja ühiselt korraldatavate teenuste või muude ettevõtmiste käivitamine,
•  koostöö ülesehitamine kohaliku omavalitsuse ja ümbruskonna kogukondadega.
Käesoleval aastal tuleb jagamisele 2 000 eurot. Lisainfo.

Kõpu majaka fond

Kõpu majaka fondi eesmärgiks on edendada ja toetada Hiiumaa kultuurielu.
Jagamisele tuleb 540 eurot. Lisainfo.

Lepa Anna sukasäär

Lepa Anna sukasäär toetab Kassari saare omakultuuri ja arengut.
Käesoleva jagamise prioriteediks on Kassari saare noorte ja täiskasvanute õppe ja täiendõppe toetamine ning Kassari saarega seotud ajalooliste materjalide kogumine ja trükiks ettevalmistamine.
Jagamisele tuleb 500 eurot. Lisainfo.

Nordea fond

Nordea fond toetab  Eesti ja Põhjamaade kultuurialast koostööd.
Jagamisele tuleb 500 eurot. Lisainfo.

Norma fond

Norma fond toetab eesti rahvuskultuuri.
Jagamisele tuleb 500 eurot. Lisainfo.

Pakiterminali fond

Pakterminali fond toetab eesti rahvuskultuuri.
Jagamisele tuleb 500 eurot. Lisainfo.

Rain Lõhmuse fond

Rain Lõhmuse fond toetab noori andeid.
Jagamisele tuleb  1 000    eurot. Lisainfo.

Sampo fond

Sampo fond toetab eesti rahvuskultuuri.
agamisele tuleb 500 eurot. Lisainfo.

Seesami fond

Seesami fond toetab eesti rahvuskultuuri. 
Jagamisele tuleb 500 eurot. Lisainfo.

Sinebrychoff Eesti fond

Sinebrychoff Eesti fond toetada kultuuriaasta parimat debüüti.
Jagamisele tuleb 500 eurot. Lisainfo.

Tallinna Sadama fond

Tallinna Sadama fond toetab eesti rahvuskultuuri.
Jagamisele tuleb 1 000 eurot. Lisainfo.

Vaike Lappi fond

Vaike Lappi fond toetab Palamuse valla kultuuri-, haridus- ja spordielu.
Jagamisele tuleb 500 eurot. Lisainfo.