Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond missioon

Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond on eraõiguslik juriidiline isik, mis on loodud Eesti rahvuskultuuri heategevusliku toetamise eesmärgil rahaliste vahendite sihipärase kogumise, valitsemise, kasutamise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu. 1991. aastast tegutseva Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond tegevuse aluseks on põhikiri .