Stipendiumid ja toetused

Üldinfo

Tegevuste järgi


2011-2012
21. tegevusaasta
 
1991-2012
Stipendiumid loometööks
52 497,00
43.39%1 152 929,32 43.39%
Stipendiumid täiendõppeks 
59 920,8849,69%1 431 695,91 49,69%
Stipendiumid loometööks
200,000,00%98 881,71 0,00%
 Toetused põhitegevuseks 7866,00 6,50% 825 425,38   6,50%
 Tehnika jms soetamiseks 509,00 0,42% 331 099,49   0,42%
 Kokku
 120 992,88 100,00% 3 890 296,57 100,00%

Valdkondade järgi


2011-2012
21. tegevusaasta
 
1991-2012
Stipendiumid loometööks
52 497,00
43.39%1 152 929,32 43.39%
Stipendiumid täiendõppeks 
59 920,8849,69%1 431 695,91 49,69%
Stipendiumid loometööks
200,000,00%98 881,71 0,00%
 Toetused põhitegevuseks 7866,00 6,50% 825 425,38   6,50%
 Tehnika jms soetamiseks 509,00 0,42% 331 099,49   0,42%
 Kokku
 120 992,88 100,00% 3 890 296,57 100,00%

Taotlejale