Allfondi moodustamiseks sõlmib Sihtasutus annetajaga lepingu, kus fikseeritakse loodava allfondiga seonduvad üksikasjad nagu nimi, eesmärk, põhikapitali suurus, sellelt laekuvate aastaintresside jaotus jms. Allfondid ei ole iseseisvad juriidilised üksused, nad tegutsevad Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fondi põhikirja alusel. Sponsorlepingu lisas on võimalik allfondi eesmärke ja stipendiumide statuuti täpsemalt lahti kirjutada. Reeglina otsustab stipendiumide saajad sihtasutuse nõukogu. Stipendiumitaotluste läbivaatamiseks võib   annetaja nimetada eksperdi,  eksperdid või halduskogu, kelle ettepankute alusel sihtasutuse nõukogu kinnitab stipendiumide saajad.   Stipendiumide määramisel peab  arvestama tulumaksuseaduses toodud maksuvabade stipendiumide tingimustega.
Sponsorlepingu projekt
Sponsorlepingu projekt haldukoguga

Halduskogu põhikirja projekt