Suntee fond

Algatatud 2002. aastal aktsiaseltsi „Suntee“ poolt eesmärgiga toetada arhitektide ja ehitusinseneride õpinguid ja täiendõpet ning ehitusmälestiste säilitamist.
Taotleja info: