Suntee fond

Üldinfo

Algatatud 2002. aastal aktsiaseltsi „Suntee“ poolt eesmärgiga toetada arhitektide ja ehitusinseneride õpinguid ja täiendõpet ning ehitusmälestiste säilitamist.

SUNTEE FONDI STIPENDIUMID JA TOETUSED

Taotlejale

Suntee fond toetab arhitektide ja ehitusinseneride õpinguid ja täiendõpet ning ehitismälestiste säilitamisega seotud uurimustöid.
Jagamisele tuleb 1500 eurot.
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.

Taotlused koos taotlusankeetide ja nende lisadega esitatakse läbivaatamiseks Sihtasutuse nõukogule.