Soome-Eesti Kaubandusühingu fond

Algatatud 1996. aastal Soome-Eesti Kaubandusühingu poolt eesmärgiga toetada majandusteaduste üliõpilaste õpinguid Soomes ja/või Helsingi-Tallinna kaksiklinna uurimistöid.
Taotleja info