Soome-Eesti Kaubandusühingu fond

Üldinfo

Algatatud 1996. aastal Soome-Eesti Kaubandusühingu poolt. Aastatel 1997-2017 toetas Soome-Eesti Kaubandusühingi fond klassikalise balleti õppimist ja õpetamist. Alates 2017. aastast toetab fond majandusteaduste üliõpilaste õpinguid Soomes ja/või Helsingi-Tallinna kaksiklinna uurimistöid. 
SOOME-EESTI KAUBANDUSÜHINGU FONDI STIPENDIUMID JA TOETUSED

Taotlejale

Soome-Eesti Kaubandusühingu fondist eraldatakse stipendiume majandusteaduste üliõpilaste õpingute toetuseks Soomes ja/või Helsingi -Tallinna kaksiklinna uurimistöödeks.
Jagamisele tuleb 5000 eurot.
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.

Taotlused koos taotlusankeetide ja nende lisadega esitatakse läbivaatamiseks Soome-Eesti Kaubandusühingu juhatusele.