Renate Jõesaare stipendiumifond

Üldinfo

Asutatud 1985. aastal Ernst Jõesaare (1905−1985) testamendi alusel Eesti Kultuuri Koondise juurde eesmärgiga anda stipendium ühele eesti rahvusest isikule, kes on tegev kujutava kunsti alal. 2001. aastal üle antud Sihtasutusele Eesti Rahvuskultuuri Fond.

RENATE JÕESAARE STIPENDIUMIFONDI STIPENDIUMIDTaotlejale

Renate Jõesaare fond toetab eesti rahvusest kujutava kunstiga tegelevat isikut.
Jagamisele tuleb 1100 eurot.
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.

Taotlused koos taotlusankeetide ja nende lisadega esitatakse läbivaatamiseks Sihtasutuse nõukogule.