EllexRaidla fond

Üldinfo

Asutatud 2007. aastal osaühingu Advokaadibüroo Raidla & Partnerid poolt eesmärgiga toetada Tartu Ülikooli õiguse eriala üliõpilaste õppe- ja teadustegevust.

Taotlejale

EllexRaidla fond toetab Tartu Ülikooli õigusteaduse eriala üliõpilaste õppe- ja teadustegevust.
Jagamisele tuleb 9 000 eurot.
Sel aastal jaguneb EllexRaidla fondi stipendiumideks eraldatud 9 000 eurot järgmiselt:
 1. üks 1000 euro suurune stipendium antakse TÜ üliõpilasele, kes on bakalaureuseõppe kahe esimese aasta õppekava läbinud ja jätkab õigusteaduse õpinguid;
 2. üks 1000 euro suurune stipendium antakse TÜ üliõpilasele, kes on bakalaureuseõppe õppekava läbinud  ja jätkab õigusteaduse õpinguid;
 3. üks 1000 euro suurune stipendium antakse TÜ üliõpilasele, kes on magistriõppe esimese aasta õppekava läbinud  ja jätkab õigusteaduse õpinguid;
 4. üks 1000 euro suurune stipendium antakse TÜ bakalaureuse- või magistriõppe lõpetanule, kes on asunud õppima välisriigi ülikooli õigusteaduse eriala magistriõppes, või bakalaureuse- või magistriõppe viimase aasta tudengile, kes soovib järgmisel õppeaastal välisriigi ülikooli õigusteaduse eriala magistriõppesse astuda;
 5. neli 500 euro suurust stipendiumi antakse Tartu Ülikooli 26. William C. Vis’i rahvusvahelise kaubandusõiguse harjutuskohtuvõistluse võistkonna liikmetele;
 6. neli 250 euro suurust stipendiumi antakse XXII Eesti Harjutuskohtu võistluse edukaima võistkonna liikmetele;
 7. lisaks toetab EllexRaidla fond ühe 2000 euro suuruse stipendiumiga Tartu Ülikooli õigusteaduse üliõpilaste osalemist Salzburgi Ülikooli suveülikooli kursusel European Private Law, mis toimub 2019. aasta suvel. Eelnimetatud 2000 eurot kantakse Eesti Akadeemilise Õigusteaduse Seltsile, mis koostöös Tartu Ülikooli õigusteaduskonnaga otsustab stipendiumi kasutamise omal äranägemisel (vajadusel korraldades konkursi stipendiumisumma jaotamiseks üliõpilaste vahel).

Tartu Ülikooli 26. William C. Vis’i rahvusvahelise kaubandusõiguse harjutuskohtuvõistluse võistkonna stipendiaatide nimed, XXII Eesti Harjutuskohtu võistluse edukaima võistkonna stipendiaatide nimed, ning Salzburgi Ülikooli suveülikooli stipendiaatide nimed edastab Ellex Raidla Advokaadibüroo OÜ-le Tartu Ülikooli õigusteaduskond. Seega ei ole punktides 5−7 nimetatud stipendiumitega seoses vaja Ellex Raidla Advokaadibüroo OÜ-le ega Sihtasutusele Eesti Rahvuskultuuri Fond eraldi taotlust esitada. 

Punktides 1−4 nimetatud stipendiumite taotlemiseks palume esitada järgmised dokumendid:
 1. Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond rahalise toetuse taotlemise ankeet;
 2. dokument, tõendamaks õigusteaduse eriala õpinguid Tartu Ülikoolis või, punktis 4 nimetatud stipendiumi korral, dokument, mis tõendab immatrikuleerimist välisriigi ülikooli õigusteaduse eriala magistriõppesse;
 3. senise õppetöö tulemusi kajastav dokument ja tõend selle kohta, et õppetöö tulemused saavutati nominaalse õppeaja jooksul või punktis 4 nimetatud stipendiumi korral, eelmis(t)e õppeastme(te) (st bakalaureuse- ja/või magistriõppe) tulemusi kajastav dokument; 
 4. motivatsioonikiri/taotluse põhjendus (maksimaalne pikkus: 2 lk), milles taotleja, kirjeldab lühidalt oma senist professionaalset ja akadeemilist tegevust ja tulevikueesmärke ning selgitab, millised õigusvaldkonnad talle enim huvi pakuvad ning toob välja, milleks plaanib stipendiumisummat kasutada; 
 5. välisriigi ülikooli õigusteaduse eriala magistriõppes õppimiseks dokument, mis tõendab immatrikuleerimist välisriigi ülikooli õigusteaduse eriala magistriõppesse (kui taotleja ei ole taotluse esitamise ajal välisriigi ülikoolis magistriõpet alustanud, siis tuleb vastav dokument esimesel võimalusel hilisemal ajahetkel esitada, kuna stipendiumi väljamakse tehakse eelnimetatud dokumendi alusel);
 6. elulookirjeldus (CV) (maksimaalne pikkus: 2 lk). 

Taotlusele ei ole vaja lisada soovituskirju ega eelarvet/kalkulatsiooni ega mis tahes muid lisasid.

Taotlused koos taotlusankeetide ja nende lisadega esitatakse läbivaatamiseks fondi halduskogule.
Halduskogu jätab endale õiguse ülalnimetatud stipendiume teiste kategooriate vahel ümber jagada või mitte välja anda, kui ei laeku piisavalt nõuetekohaseid ja/või põhjendatud taotlusi.

Halduskogu on 5-liikmeline:  Ellex Raidla partner Gerli Kilusk (esinaine), prof. Irene Kull, allfondi stipendiaat ja Ellex Raidla vandeadvokaat Gerda Liik, prof. Kalle Merusk ning Ellex Raidla juhtivprtner dr. iur Ants Nõmper.
  
Lisainformatsioon on kättesaadav Ellex Raidla Advokaadibüroo OÜ veebilehelt www.ellex.ee.
Küsimuste korral palume pöörduda e-posti aadressil: info@ellex.ee (e-kirja pealkiri "Stipendiumikonkurss")