Ene Valge fond

Üldinfo

Algatatud 2009. aastal Jüri Valge poolt eesmärgiga toetada lavavalgustuse õppimist ja Eesti teatri valguskujunduse arendamist.

Taotlejale

Taotlused vaatab läbi ja teeb ettepanekud stipendiumide eraldamiseks fondi halduskogu.
Halduskogu on 6- liikmeline: Jüri Valge, Siim Allas, Sirli Bergström, Paavo Nõgene, Anne Valdru, Tiina Vernik.