Kieli Hoiukassa fond

Üldinfo

Asutatud 1993. aastal Kieli Hoiukassa poolt.
KIELI HOIUKASSA FONDI STIPENDIUMID JA TOETUSED

Taotlejale

Kieli Hoiukassa fond toetab eesti rahvuskultuuri.
Jagamisele tuleb  2200 eurot.
Taotlusi saab esitada e-ankeedi kaudu.
Taotlused vaatab läbi Sihtasutuse nõukogu.