Käbi Laretei fond

Asutatud 1993. aastal Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond poolt eesmärgiga toetada interpreetide-instrumentalistide täiendusõpet ja koolitust.
Taotleja info: