Eesti Tubaka fond

Üldinfo

Asutatud 1993. aastal aktsiaseltsi „Eesti Tubakas“ (1992−1997) poolt. 
Eesti Tubaka fond lõpetas 2018. aastal oma tegevuse kui kogu põhikapital oli jagatud stipendiumideks ja toetusteks.
EESTI TUBAKA FONDI STIPENDIUMID JA TOETUSED

Taotlejale

Eesti Tubaka fond toetas eesti rahvuskultuuri.

Taotlused koos taotlusankeetide ja nende lisadega esitatakse läbivaatamiseks Sihtasutuse nõukogule.